Dlaczego warto wziąć udział w REM Congress?

 • Nasze wydarzenie to dwa dni zdobywania cennego know how z branży - to właśnie na naszym evencie dowiesz się, jakie kluczowe trendy i nowe technologie będą mieć wpływ na przyszłość Twojego obiektu.
 • Dowiesz się jak krok po kroku wdrożyć rozwiązania, które poprawią komfort osób przebywających w budynku bez zbędnych inwestycji.
 • Możesz czerpać inspiracje od wysokiej klasy ekspertów w branży real estate, którzy zarówno podczas prelekcji i dyskusji, jak w rozmowie indywidualnej chętnie podzielą się z Tobą swoim cennym doświadczeniem zawodowym.
 • Stworzyliśmy dla Ciebie doskonałe warunki do networkingu i wzajemnej wymiany doświadczeń. Będąc uczestnikiem imprezy, otrzymujesz dostęp do aplikacji mobilnej, która ułatwia zawieranie kontaktów. Dodatkowo otrzymujesz wstęp wolny na wieczorne coctail party, podczas którego możesz porozmawiać z innymi uczestnikami eventu.
 • Wyjątkowa formuła kongresu polega na integracji ekspertów o różnych specjalnościach w branży real estate management. Wymiana doświadczeń pozwoli Ci spojrzeć z innej perspektywy na codziennie wykonywane zadania.
 • REM Congress to synonim jakości popartej naszym wieloletnim doświadczeniem na rynku eventowym w branży real estate. Gwarantujemy Ci zdobycie unikalnej wiedzy, a dodatkowo specjalnie dla Ciebie stworzyliśmy doskonałe warunki do networkingu, co z pewnością okaże się bezcenne w codziennej pracy.
.

Będziesz zadowolony z obecności podczas Kongresu, jeżeli Twoje stanowisko to:

 • facility manager,
 • dyrektor techniczny,
 • instalator,
 • property manager,
 • zarządca,
 • asset manager,
 • administration manager,
 • deweloper, właściciel obiektu,
 • office coordinator,
 • office service coordinator,
 • facility office manager,
 • specjalista ds. workplace,
 • community manager ds. relacji z najemcą

PROGRAM KONGRESU

1. Cyfrowa rewolucja w nieruchomościach komercyjnych

 • Rola Polski w kreowaniu nowoczesnego budownictwa na tle Europy
 • Internet of Things nadchodzi - zaczyna się od budynków,a skończy na cyfrowych usługach?
 • Wpływ startupów na kreowaniu innowacji w rynku nieruchomości komercyjnych.
 • Paradoks innowacji w organizacjach! Czy zmiany w nieruchomościach i przestrzeni są najlepszą motywacją do wprowadzania innowacji?
 • Inteligentny budynek dziś, za 10 i 50 lat.

2. Inteligentny Facility Management

 • Czym jest inteligentny FM i jakie funkcje obejmuje?
 • Dlaczego FM jest tak ważny dla każdej organizacji?
 • Strategia energy management w obiektach komercyjnych - w jaki sposób zarządzać zużyciem energią w portfelach nieruchomości?
 • Jeśli nie potrafisz zmierzyć, nie możesz zarządzać - narzędzia do pomiaru zużycia mediów w nieruchomościach.
 • Jakie cele strategiczne powinna stawiać sobie każda organizacja w obszarze zarządzania usługami pomocniczymi dla nieruchomości?
 • Jak cyfrowe narzędzia wpłyną na lepsze zarządzanie procesami FM?
 • Inteligentny budynek - mariaż technologii i cyfrowych usług?

3. Construction and development w cyfrowej rewolucji

 • BIM (Building Information Modeling) a cykl życia budynków. Czy modelowanie informacji o budynku jest już obecnie standardem? Jakie środowiska i dlaczego będą beneficjentami wprowadzenia cyfrowego modelu zarządzania informacjami?
 • Narzędzia cyfrowego project management dla branży deweloperskiej - jak usprawniają proces budowy i wpływają na zarządzanie procesami?
 • Czy sprawny BMS i działająca technika budynkowa są podstawą inteligentnego budynku?

4. Technologie biurowe i innowacje w zarządzaniu przestrzenią

 • Innowacyjne zarządzanie przestrzenią - elastyczne modele dostępu do powierzchni biurowych.
 • Usługi i udogodnienia w modelu cyfrowym i tradycyjnym - co jest lepsze i dla kogo?
 • Kolejny krok po rewolucji w obszarze workplace (elastyczne miejsca pracy, share space, home office, biznes internetowy)
 • Socjologia i psychologia pracy - czy budynek i przestrzeń odzwierciedlają kulturę organizacyjną firm?
 • Społeczny wymiar innowacji - rola corporate wellness w organizacjach biurowych

5. Technologie w centrach handlowych- jak będzie wyglądał handel przyszłości?

 • Cyfrowe narzędzia marketingu oparte na geolokacji
 • Targetowanie klientów a technologie mobilne
 • Rola inteligentnego OOH w centrach handlowych
 • Rola sieci wysokich prędkości na terenie centrów handlowych

6. Nowoczesne zarządzanie obiektami magazynowymi i logistycznymi

 • Wpływ nowoczesnych technologii w obiektach logistycznych i magazynowych na satysfakcję najemcy
 • Obiekty specjalistyczne - zapewnienie odpowiedniego komfortu temperaturowego
 • Odpowiednie przygotowanie obiektu do obsługi zautomatyzowanych procesów logistycznych
 • Outsourcing usług utrzymania obiektów logistycznych - nowoczesne modele współpracy nastawione na długoletnie cele biznesowe
 • Zarządzanie ekologiczne i idea zrównoważonego rozwoju w obiektach magazynowych

7. Komfort termiczny i świetlny w obiektach komercyjnych

 • Wydajność pracowników a kwestia oświetlenia i klimatyzacji
 • Inteligentne systemy klimatyzacji i oświetlenia - jak dopasowują się do potrzeb użytkowników
 • Redukcja kosztów zużycia energii a rozwiązania smart
 • Rola nowoczesnych i inteligentnych elewacji w zapewnianiu komfortu cieplnego i świetlnego w obiekcie

8. Czystość i bezpieczeństwo obiektu w cyfrowym świecie

 • Automaty zamiast etatów - inteligenta usługa czystości i ochrony
 • Help deski i systemy zgłoszeń, jakie wybrać i jak nimi zarządzać?
 • Synergie w branżach security i cleaning
 • Od prostych serwisów do wartości dodanych - jak inteligentnie projektować usługę sprzątania i ochrony we własnym budynku

9. Internet of Things w ujęciu globalnym

 • Inteligentne systemy budynkowe - na jakie potrzeby powinien odpowiadać budynek - potrzebom ludzi? A język automatyki i programowania?
 • Sieć 5G - jak powstanie nowej infrastruktury telekomunikacyjnej przyczyni się do zwiększenia popularności IoT?
 • Integracja systemów, usług i produktów w dążeniu do spójności IoT
 • Sensory, aktory i wyzwalacze, centrale zarządzające w IoT - filozofia działania współczesnych systemów IoT
 • Problematyka współczesnych sieci przesyłowych a wydajność IoT
 • Kwestia ryzyka w rozwoju IoT- bariera bezpieczeństwa, bariera percepcji, bariera technologiczna
Panel specjalny

Deweloperzy jutra

 • Przegląd najbardziej zaawansowanych technologicznie obiektów biurowych w budowie
 • Jakie systemy i technologie będą obowiązywały za 5 lat?
 • Technologie i innowacje oczekiwane przez topowych najemców
 • Kreatorzy jutra - innowacyjne działy technologiczne, po co je powołano?
 • Partnerzy technologiczni deweloperów, jak pracownie inżynierskie, dostawcy oraz konsultanci wspierają nowoczesne projektowanie.
 • Rola API i otwartych systemów w tworzeniu nowoczesnych konstrukcji.

Partnerzy

Organizatorzy:

Partner Strategiczny:

Partnerzy:

Partner strefy networking & chill out:

Partnerzy medialni:

Rejestracja

REAL ESTATE MANAGEMENT CONGRESS
25-26 października, Airport Hotel Okęcie, Warszawa
Twoja cena:

1 Zgłoś uczestników
2 Wybierz rodzaj osoby zamawiającej
3 Dane osoby zamawiającej
Dane kontaktowe osoby zamawiającej:
Dane do faktury:
4 Zaakceptuj zgody

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska spółka z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań (dalej: My). Będziemy przetwarzać powyższe dane w celach marketingowych. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na komunikację z naszej strony w każdym czasie. Możesz to łatwo uczynić, dzwoniąc na 61 66 55 800 lub poprzez przesłanie maila na adres: bok@forum-media.pl.

Składający zamówienie oświadcza, że jest upoważniony do reprezentowania zamawiającego i złożenia zamówienia w imieniu i na rzecz zamawiającego.
W przypadku braku takiego upoważnienia organizatorowi przysługuje prawo do obciązenia osoby składającej zamówienie pełnymi kosztami Kongresu.

5 Warunki uczestnictwa w kongresie

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Warunkiem uczestnictwa w kongresie jest przesłanie do Forum Media Polska Sp. z o.o. wypełnionego formularza zgłoszenia przez stronę www / papierowego (wysłanego w formie PDF mailowo na pawel.brzozka@forum-media.pl), lub wysłanie maila z prośbą o rezerwację miejsca wraz z danymi do faktury na adres mailowy: pawel.brzozka@forum-media.pl

 1. Cena Uczestnictwa: Bilety można nabywać w cenie standardowej 2199 zł netto lub w obowiązującej promocji.
 2. Ołata obejmuje:
  • pełne uczestnictwo w szkoleniu w dniach 25-26.10.2018 r.,
  • udział w wieczornym bankiecie,
  • przerwy kawowe, napoje, przekąski oraz lunch,
  • prezentacje i materiały szkoleniowe.
 3. W przypadku zgłoszenia powyżej 3 osób z jednej firmy cena ustalona indywidualnie z Pawłem Brzózką 536 812 216, mail: pawel.brzozka@forum-media.pl
 4. Wpłat należy dokonać na konto wskazane na fakturze pro-forma.
 5. Osoby, które nie wezmą udziału w kongresie, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 6. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w kongresie.
 7. W przypadku braku płatności przed kongresem w terminie 7 dni po terminie kongresu Organizator wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT.
 8. Składając zamówienie na kongres po terminie możliwej rezygnacji (30 dni przed terminem, w którym ma się odbyć) i braku uczestnictwa w wydarzeniu, Organizatorowi przysługuje prawo do wystawienia faktury za kongres w pełnej wysokości.
 9. Zamiast zgłoszonej osoby na kongres może wziąć udział inny pracownik firmy (należy o tym fakcie poinformować organizatora).
 10. W przypadku doręczenia pisemnego oświadczenia w terminie późniejszym niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia kongresu lub w przypadku nieprzybycia Uczestnika na kongres, bez wcześniejszego oświadczenia Zamawiającego o rezygnacji, Organizatorowi przysługuje prawo do wystawienia opłaty za kongres w pełnej wysokości.

Kontakt

 

Reklama:

Sebastian Pierzgalski
tel. kom. 601 325 345
adres mail

Reklama:

Bartłomiej Jęchorek
tel. kom. 605 450 049
adres mail

Uczestnicy:

Paweł Brzózka
tel. kom. 536 812 216
adres mail

Patronaty:

Angelika Majkut
603 155 393
adres mail

Merytoryka:

Krzysztof Kogut
adres mail

Sprawdź, co jeszcze dla Ciebie przygotowaliśmy podczas Kongresu REM

WIECZORNY BANKIET GRATIS!

Otrzymujesz wstęp wolny na wieczorny bankiet, który sprzyja wzajemnej integracji i wymianie doświadczeń zawodowych.

APLIKACJA MOBILNA

W aplikacji mobilnej nie tylko sprawdzić agendę, ale też możesz umówić się na spotkanie z innymi uczestnikami wydarzenia.

STREFA NETWORKING & CHILL OUT

W strefie relaksu panują doskonałe warunki do prowadzenia rozmów.

Zobacz video i zdjęcia z poprzednich edycji

Lokalizacja